Regels Avondvierdaagse Veendam

*Startgeld dient voldaan te zijn voorafgaand aan de start.
*Tijdens de vierdaagse is het meelopen, zonder te registreren als deelnemer niet toegestaan.
*Altijd rechts op de weg lopen, NIET op de stoep tenzij anders aangegeven door een bord of verkeersregelaars.
*De voorinschrijvingen zijn tot 1 juni, daarna worden er extra kosten in rekening gebracht
*Bijschrijvingen bij groepen uiterlijk woensdag aangeven, daarna kan er niet meer bij
*Er mogen geen wandelaars/begeleiders met fietsen tussen de stoet meelopen
*Als begeleider dient u deelnemende kinderen te begeleiden en aan te spreken op ongeoorloofd gedrag. Alle kinderen houden zich aan de aanwijzingen van hun begeleiders, welke verantwoordelijk voor hen zijn.
* Ruzie maken, schelden (ook naar omstanders) of het maken van obscene
gebaren is tijdens het lopen niet toegestaan.
*Het bestuur van de stichting Avondvierdaagse Veendam is niet aansprakelijk voor schade aan personen of aan eigendommen en/of verlies van eigendommen tijdens deelname aan de avondvierdaagse.
* Wees zuinig op het milieu. Gooi daarom afval niet zomaar op straat, maar in
vuilnisbakken. Er wordt van de leiding verwacht dat hier streng op gelet zal
worden en dat ze zo nodig een zakje bij zich hebben voor het afval.
* Alle kinderen lopen in de groep, ze lopen dus allemaal mee tot aan het punt waar
de groep is gestart en waar deze dus ook weer binnenkomt. De kinderen
mogen dus niet uit de rij worden gehaald.
* Er wordt door groepen groter dan 10 personen NIET ingehaald.
* Kinderen die zich niet aan bovenstaande regels houden en NIET door hun
begeleiders tot de orde worden geroepen, kunnen door de organisatie van
verdere deelname worden uitgesloten.
* Begeleiders maak aan de ouders/verzorgers van ‘jullie’ kinderen duidelijk,
dat ze hun kind weer bij het verzamelpunt kunnen ophalen.
Dit is zeker op de vrijdagavond belangrijk, om chaos te voorkomen.
* Het is verboden om tijdens de tocht alcoholische dranken te nuttigen
* Aanwijzingen van hulpverleningsdiensten (waaronder politie, brandweer, ambulance) en verkeersregelaars dienen ten alle tijden en direct opgevolgd te worden.
*Rusten wordt alleen gedaan langs de route.
*De Avondvierdaagse is een wandeltocht zonder wedstrijdelement.
*Indien een deelnemer is verhinderd aan de avondvierdaagse deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd.
*Indien de avondvierdaagse niet door kan gaan, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
*De organisatie kan besluiten de avondvierdaagse voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De organisatie kan eveneens besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
* Honden zijn welkom, maar bij 20 graden of meer laat u hond thuis.
* Toiletten zijn te gebruiken bij de sporthal en bij de intocht bij de WP.
* LET OP: Vrijdagavond verzamelen op het sportveld van de WP.
* Iedere avond startbewijs ophalen en inleveren.
*Uitzonderingen op bovenstaande zijn enkel mogelijk na overleg met het bestuur van de Stichting Avondvierdaagse Veendam

Dan rest ons nu niets anders dan jullie een plezierige avondvierdaagse toe te wensen, met veel mooi weer en een prachtige intocht op de vrijdagavond met medewerking van verschillende muziekkorpsen.